Midi-Connections Score

MIDI-Connections Score 6.2.1

64 szólamig
- partitúra-/egyes szólamsplittelés
- partitúra és egyes szólamok egyben
- 8 különféle kottakulcs
- szabadon szkalírozható kottasorok
- kottasorok 4-szólamig
- 150 artikuláció-, arrange- és segédszimbólumok
- akkordonregiszter-szimbólumok
- max. 6 strófa (vers) (karaokeszövegként is)
- dob-kottaszerkesztés (gm drummap)
- szabadon választható drummaps
- gitárakkordok könyvtára
- automatikus tabulatúr 1-8 húrig
- piano szimbólum-könyvtár
- szabadon illeszthetö szöveg, szimbólumok, és grafikák
- grafikus szimbólumok importja (jpg, bmp, ico, emf, wmf)
- projekt-segítö mint kész oldalak
- partitúra export és egyes szólamok mint emf-file
- egyszerü fej és lábjegyzet írás
- támogat horizontális és vertikális kottaképet
- globális szélek és távolságtartók
- transzponálás 4 oktávig
- választható háttérkép

 

 

 

Eszköztár:

- Harmóniás elemzés (akkordelemzés)
- szólam-harmóniás elemzés (szólamgenerátor)
- szelep- és húzás generátor a trombitához és pozanhoz
- kottaíró generátor (szabadon választható) Szólamkivonatok akkordokkal, szöveggel (Lyrics), transzponálás bármelyik Dúrba. Szólamkivonatok tetszölegesen.

 

Dobkotta szerkesztés

 

 

 

 Harmonikakotta szerkesztés:

 

Harmóniás elemzés (akkordelemzés)
- szólam-harmóniás elemzés (szólamgenerátor)
- szelep- és húzás generátor a trombitához és pozanhoz
- kottaíró generátor (szabadon választható)

Szólamkivonatok akkordokkal, szöveggel (Lyrics), transzponálás bármelyik Dúrba.

 

 

 

 

 

 

 

 

Midi-Szequencer:

Szólam és globális transzponálás
- drumgrid-editor
- pianoroll-editor
- event-editor
- kotta-és vonalkép
- mixerpage
- grafikus controller-editor
- pitchbend eszköztár (kanyarválasztásl, felbontás...)
- fade-in/out-generátor
- szólam-splittelö (kölöníró)

 

 

Generator:

- 25 styles(ritmus) 5 hangszerig
- gitárpick-generátor
- stylemaker (külön program)

 

 

Eszköztár:

 

 

 

 

 

 

 

Harmónika kottaszerkesztö és elemzö.

 

 

 

  

 

 

 

 


 

Band - Rész:

Komponálás akkordokkal.

 

 

 

 

 

Yamaha-Styles (Dobgép) feldolgozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemanforderungen:

  • Betriebssystem XP, Vista, Win7, Win8 oder Win10
  • installierter MIDI-Wiedergabe